לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
119
מלאי דירות
119
מספר יחידות דיור
25+28+29/07/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 116

הדמיית הסביבה

בניין 116

קומה
04

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 83.58 מ"ר

שטח מרפסת: 11.80 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,016,927 ש"ח

מספר מחסן: 404

שטח מחסן: 8.97 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 81.37 מ"ר

שטח מרפסת: 14.31 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,041,794 ש"ח

מספר מחסן: 411

שטח מחסן: 13.28 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 127.78 מ"ר

שטח מרפסת: 13.78 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,539,738 ש"ח

מספר מחסן: 406

שטח מחסן: 11.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 83.58 מ"ר

שטח מרפסת: 61.38 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,212,024 ש"ח

מספר מחסן: 407

שטח מחסן: 11.25 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 81.37 מ"ר

שטח מרפסת: 63.48 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,201,889 ש"ח

מספר מחסן: 413

שטח מחסן: 12.89 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 127.78 מ"ר

שטח מרפסת: 118.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,885,738 ש"ח

מספר מחסן: 410

שטח מחסן: 11.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 106.35 מ"ר

שטח מרפסת: 55.57 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,442,672 ש"ח

מספר מחסן: 403

שטח מחסן: 11.25 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 83.33 מ"ר

שטח מרפסת: 28.66 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,108,629 ש"ח

מספר מחסן: 402

שטח מחסן: 12.85 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
-1

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 111.46 מ"ר

שטח מרפסת: 93.51 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,644,636 ש"ח

מספר מחסן: 412

שטח מחסן: 16.05 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
-2

דירה מס' 3

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
-3

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 108.60 מ"ר

שטח גינה: 355.36 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,157,542 ש"ח

מספר מחסן: 405

שטח מחסנים: 15.23 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 111.60 מ"ר

שטח גינה: 307.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,196,285 ש"ח

מספר מחסן: 401

שטח מחסנים: 16.56 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.