לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
119
מלאי דירות
119
מספר יחידות דיור
25+28+29/07/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 117

הדמיית הסביבה

בניין 117

קומה
04

דירה מס' 14

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 133.74 מ"ר

שטח מרפסת: 12.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,561,490 ש"ח

מספר מחסן: 511

שטח מחסן: 11.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

שטח דירה: 111.53 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,364,956 ש"ח

מספר מחסן: 504

שטח מחסן: 13.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 133.74 מ"ר

שטח מרפסת: 15.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,563,848 ש"ח

מספר מחסן: 506

שטח מחסן: 9.99 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 111.53 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,360,919 ש"ח

מספר מחסן: 508

שטח מחסן: 12.42 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 8

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 111.61 מ"ר

שטח מרפסת: 26.56 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,409,600 ש"ח

מספר מחסן: 513

שטח מחסן: 12.32 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 83.59 מ"ר

שטח מרפסת: 23.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,075,053 ש"ח

מספר מחסן: 514

שטח מחסן: 13.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 111.46 מ"ר

שטח מרפסת: 43.70 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,462,647 ש"ח

מספר מחסן: 509

שטח מחסן: 11.93 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
-1

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 83.70 מ"ר

שטח מרפסת: 11.78 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,043,143 ש"ח

מספר מחסן: 501

שטח מחסן: 14.66 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 18.79 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,023,322 ש"ח

מספר מחסן: 502

שטח מחסן: 9.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
-2

דירה מס' 3

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
-3

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 111.73 מ"ר

שטח גינה: 288.67 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,168,292 ש"ח

מספר מחסן: 510

שטח מחסנים: 15.52 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 109.50 מ"ר

שטח גינה: 321.04 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,165,879 ש"ח

מספר מחסן: 512

שטח מחסנים: 14.88 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.