לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
119
מלאי דירות
119
מספר יחידות דיור
25+28+29/07/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 121

הדמיית הסביבה

בניין 121

קומה
05

דירה מס' 9

חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 8

4 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 84.11 מ"ר

שטח מרפסת: 11.86 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,066,508 ש"ח

מספר מחסן: 709

שטח מחסן: 13.90 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 84.11 מ"ר

שטח מרפסת: 38.09 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,150,981 ש"ח

מספר מחסן: 708

שטח מחסן: 13.48 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 2

4 חדרים

שיווק חופשי
קומה
0

דירה מס' 1

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 107.82 מ"ר

שטח גינה: 253.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,059,719 ש"ח

מספר מחסן: 701

שטח מחסנים: 17.91 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.