לוגו דונה

בניין 181

הדמיית הסביבה

בניין 181

קומה
06

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 14

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 15

3 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 16

4 חדרים

שטח דירה: 109.26 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,386,007 ש"ח

מספר מחסן: 119

שטח מחסן: 10.53 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 11

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 12

3 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 13

4 חדרים

שטח דירה: 109.26 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,386,328 ש"ח

מספר מחסן: 124

שטח מחסן: 10.60 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 133.30 מ"ר

שטח מרפסת: 11.77 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,622,703 ש"ח

מספר מחסן: 105

שטח מחסן: 10.13 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

3 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 109.26 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,382,064 ש"ח

מספר מחסן: 103

שטח מחסן: 9.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
02

דירה מס' 5

5 חדרים

שטח דירה: 125.12 מ"ר

שטח מרפסת: 12.27 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,568,950 ש"ח

מספר מחסן: 104

שטח מחסן: 10.23 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 81.15 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,064,935 ש"ח

מספר מחסן: 122

שטח מחסן: 10.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 109.33 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,386,443 ש"ח

מספר מחסן: 109

שטח מחסן: 10.45 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

6 חדרים

שטח דירה: 176.35 מ"ר

שטח מרפסת: 25.50 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,200,997 ש"ח

מספר מחסן: 106

שטח מחסן: 10.10 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 112.56 מ"ר

שטח מרפסת: 31.40 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,490,773 ש"ח

מספר מחסן: 118

שטח מחסן: 10.23 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 125.62 מ"ר

שטח גינה: 226.98 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,322,302 ש"ח

מספר מחסן: 101

שטח מחסנים: 14.02 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 109.63 מ"ר

שטח גינה: 119.91 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,778,391 ש"ח

מספר מחסן: 102

שטח מחסנים: 13.91 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.