לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
143
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 185

הדמיית הסביבה

בניין 185

קומה
06

דירה מס' 19

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 20

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 15

3 חדרים

שטח דירה: 81.02 מ"ר

שטח מרפסת: 13.82 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,044,179 ש"ח

מספר מחסן: 225

שטח מחסן: 9.85 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

3 חדרים

שטח דירה: 81.16 מ"ר

שטח מרפסת: 11.79 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,043,984 ש"ח

מספר מחסן: 226

שטח מחסן: 10.98 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

3 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 81.02 מ"ר

שטח מרפסת: 13.82 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,041,290 ש"ח

מספר מחסן: 219

שטח מחסן: 9.22 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

3 חדרים

שטח דירה: 81.16 מ"ר

שטח מרפסת: 35.13 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,153,621 ש"ח

מספר מחסן: 249

שטח מחסן: 12.39 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

שטח דירה: 106.05 מ"ר

שטח מרפסת: 12.17 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,355,635 ש"ח

מספר מחסן: 250

שטח מחסן: 11.45 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 82.02 מ"ר

שטח מרפסת: 13.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,049,714 ש"ח

מספר מחסן: 217

שטח מחסן: 9.09 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 80.98 מ"ר

שטח מרפסת: 13.82 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,036,339 ש"ח

מספר מחסן: 218

שטח מחסן: 8.24 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שטח דירה: 107.94 מ"ר

שטח מרפסת: 11.63 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,373,194 ש"ח

מספר מחסן: 227

שטח מחסן: 10.96 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 105.83 מ"ר

שטח מרפסת: 12.17 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,349,675 ש"ח

מספר מחסן: 245

שטח מחסן: 10.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 82.02 מ"ר

שטח מרפסת: 13.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,045,267 ש"ח

מספר מחסן: 222

שטח מחסן: 8.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 80.98 מ"ר

שטח מרפסת: 47.08 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,179,535 ש"ח

מספר מחסן: 248

שטח מחסן: 9.53 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 107.94 מ"ר

שטח מרפסת: 11.63 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,365,904 ש"ח

מספר מחסן: 247

שטח מחסן: 9.37 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 105.84 מ"ר

שטח מרפסת: 71.14 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,540,721 ש"ח

מספר מחסן: 221

שטח מחסן: 8.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 82.02 מ"ר

שטח מרפסת: 150.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,542,520 ש"ח

מספר מחסן: 220

שטח מחסן: 8.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 112.74 מ"ר

שטח מרפסת: 38.65 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,511,209 ש"ח

מספר מחסן: 244

שטח מחסן: 8.80 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 109.36 מ"ר

שטח גינה: 189.69 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,017,745 ש"ח

מספר מחסן: 228

שטח מחסנים: 14.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.