לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
143
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 187

הדמיית הסביבה

בניין 187

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 106.57 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,370,810 ש"ח

מספר מחסן: 307

שטח מחסן: 13.73 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 106.57 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,364,254 ש"ח

מספר מחסן: 311

שטח מחסן: 12.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 108.56 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,386,970 ש"ח

מספר מחסן: 326

שטח מחסן: 12.28 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 126.19 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,581,832 ש"ח

מספר מחסן: 325

שטח מחסן: 10.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 111.20 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,413,479 ש"ח

מספר מחסן: 309

שטח מחסן: 11.56 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 111.45 מ"ר

שטח מרפסת: 18.54 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,437,364 ש"ח

מספר מחסן: 322

שטח מחסן: 11.00 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 81.62 מ"ר

שטח גינה: 185.88 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,691,481 ש"ח

מספר מחסן: 310

שטח מחסנים: 15.50 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 81.68 מ"ר

שטח גינה: 186.17 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,694,312 ש"ח

מספר מחסן: 302

שטח מחסנים: 15.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.