לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
143
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 188

הדמיית הסביבה

בניין 188

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 106.57 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,364,483 ש"ח

מספר מחסן: 422

שטח מחסן: 12.35 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 106.57 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,364,254 ש"ח

מספר מחסן: 424

שטח מחסן: 12.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 108.56 מ"ר

שטח מרפסת: 11.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,387,199 ש"ח

מספר מחסן: 408

שטח מחסן: 12.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 126.19 מ"ר

שטח מרפסת: 11.84 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,581,844 ש"ח

מספר מחסן: 423

שטח מחסן: 10.69 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 111.20 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,413,525 ש"ח

מספר מחסן: 406

שטח מחסן: 11.57 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 111.45 מ"ר

שטח מרפסת: 18.54 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,435,943 ש"ח

מספר מחסן: 407

שטח מחסן: 10.69 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 81.62 מ"ר

שטח גינה: 186.40 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,690,335 ש"ח

מספר מחסן: 421

שטח מחסנים: 14.86 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 81.67 מ"ר

שטח גינה: 191.19 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,711,458 ש"ח

מספר מחסן: 401

שטח מחסנים: 15.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.