לוגו דונה

בניין 193

הדמיית הסביבה

בניין 193

קומה
06

דירה מס' 12

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 108.82 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,392,127 ש"ח

מספר מחסן: 608

שטח מחסן: 12.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 134.86 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,625,568 ש"ח

מספר מחסן: 623

שטח מחסן: 10.68 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 108.82 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,392,127 ש"ח

מספר מחסן: 619

שטח מחסן: 12.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 134.86 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,622,496 ש"ח

מספר מחסן: 621

שטח מחסן: 10.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 108.82 מ"ר

שטח מרפסת: 21.10 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,422,029 ש"ח

מספר מחסן: 624

שטח מחסן: 12.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 134.83 מ"ר

שטח מרפסת: 21.42 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,653,774 ש"ח

מספר מחסן: 622

שטח מחסן: 9.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 110.98 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,414,396 ש"ח

מספר מחסן: 612

שטח מחסן: 12.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 110.30 מ"ר

שטח מרפסת: 18.60 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,419,852 ש"ח

מספר מחסן: 610

שטח מחסן: 10.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 81.51 מ"ר

שטח גינה: 193.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,711,251 ש"ח

מספר מחסן: 611

שטח מחסנים: 14.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 81.98 מ"ר

שטח גינה: 111.82 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,433,353 ש"ח

מספר מחסן: 602

שטח מחסנים: 13.84 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.