לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
143
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 194

הדמיית הסביבה

בניין 194

קומה
06

דירה מס' 18 פנטאוז

6 חדרים

שטח דירה: 160.08 מ"ר

שטח מרפסת: 68.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,153,422 ש"ח

מספר מחסן: 711

שטח מחסן: 8.50 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 19

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 80.63 מ"ר

שטח מרפסת: 11.62 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,048,832 ש"ח

מספר מחסן: 702

שטח מחסן: 13.49 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

3 חדרים

שטח דירה: 81.30 מ"ר

שטח מרפסת: 11.78 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,064,534 ש"ח

מספר מחסן: 703

שטח מחסן: 15.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

4 חדרים

שטח דירה: 106.35 מ"ר

שטח מרפסת: 11.72 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,355,922 ש"ח

מספר מחסן: 704

שטח מחסן: 11.10 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

3 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 80.63 מ"ר

שטח מרפסת: 11.62 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,048,190 ש"ח

מספר מחסן: 716

שטח מחסן: 13.35 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 81.31 מ"ר

שטח מרפסת: 31.93 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,112,476 ש"ח

מספר מחסן: 705

שטח מחסן: 10.44 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

4 חדרים

שטח דירה: 106.35 מ"ר

שטח מרפסת: 11.72 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,348,403 ש"ח

מספר מחסן: 719

שטח מחסן: 9.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 80.38 מ"ר

שטח מרפסת: 11.62 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,038,265 ש"ח

מספר מחסן: 718

שטח מחסן: 11.81 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 105.25 מ"ר

שטח מרפסת: 11.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,335,933 ש"ח

מספר מחסן: 706

שטח מחסן: 9.85 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שטח דירה: 106.35 מ"ר

שטח מרפסת: 11.72 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,349,824 ש"ח

מספר מחסן: 707

שטח מחסן: 9.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

3 חדרים

שטח דירה: 80.90 מ"ר

שטח מרפסת: 13.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,048,706 ש"ח

מספר מחסן: 709

שטח מחסן: 11.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 80.38 מ"ר

שטח מרפסת: 56.51 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,209,437 ש"ח

מספר מחסן: 713

שטח מחסן: 10.48 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 104.96 מ"ר

שטח מרפסת: 11.53 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,333,607 ש"ח

מספר מחסן: 714

שטח מחסן: 9.85 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 106.35 מ"ר

שטח מרפסת: 58.36 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,505,329 ש"ח

מספר מחסן: 710

שטח מחסן: 8.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 80.90 מ"ר

שטח מרפסת: 116.87 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,391,531 ש"ח

מספר מחסן: 712

שטח מחסן: 8.63 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 1 המשך דופקס

המשך דופלקס חדרים

שיווק חופשי
קומה
0

דירה מס' 1 דופלקס

חדרים

שיווק חופשי

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.