לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
68
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 294 מתחם 9 (290)

הדמיית הסביבה

בניין 294 מתחם 9 (290)

קומה
07

דירה מס' 15

7 חדרים

שיווק חופשי
קומה
06

דירה מס' 14

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 12

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 13

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 108.74 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,361,597 ש"ח

מספר מחסן: 319

שטח מחסן: 12.69 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 110.54 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,378,038 ש"ח

מספר מחסן: 307

שטח מחסן: 11.81 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 80.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.05 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,042,212 ש"ח

מספר מחסן: 305

שטח מחסן: 16.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 108.74 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,355,540 ש"ח

מספר מחסן: 308

שטח מחסן: 11.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 110.54 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,375,795 ש"ח

מספר מחסן: 310

שטח מחסן: 11.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 80.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.05 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,025,254 ש"ח

מספר מחסן: 303

שטח מחסן: 12.38 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 108.74 מ"ר

שטח מרפסת: 186.49 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,927,905 ש"ח

מספר מחסן: 318

שטח מחסן: 9.66 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 110.54 מ"ר

שטח מרפסת: 89.58 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,632,947 ש"ח

מספר מחסן: 306

שטח מחסן: 10.47 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 80.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.05 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,023,864 ש"ח

מספר מחסן: 311

שטח מחסן: 12.07 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 111.85 מ"ר

שטח מרפסת: 14.11 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,389,051 ש"ח

מספר מחסן: 316

שטח מחסן: 9.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 81.69 מ"ר

שטח גינה: 77.65 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,291,816 ש"ח

מספר מחסן: 309

שטח מחסנים: 15.50 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.