לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
29
מלאי דירות
119
מספר יחידות דיור
בקרוב...
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 398

הדמיית הסביבה

בניין 398

קומה
08

דירה מס' 30

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 31

חדרים

שיווק חופשי
קומה
07

דירה מס' 27

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 28

4 חדרים

שטח דירה: 101.63 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,441,955 ש"ח

מספר מחסן: 826

שטח מחסן: 13.76 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 29

חדרים

שיווק חופשי
קומה
06

דירה מס' 23

4 חדרים

שטח דירה: 108.81 מ"ר

שטח מרפסת: 27.33 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,587,168 ש"ח

מספר מחסן: 804

שטח מחסן: 13.19 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 24

4 חדרים

שטח דירה: 108.81 מ"ר

שטח מרפסת: 27.33 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,587,168 ש"ח

מספר מחסן: 821

שטח מחסן: 13.19 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 25

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 26

חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 19

5 חדרים

שטח דירה: 124.21 מ"ר

שטח מרפסת: 14.04 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,731,362 ש"ח

מספר מחסן: 807

שטח מחסן: 13.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 20

5 חדרים

שטח דירה: 124.21 מ"ר

שטח מרפסת: 14.04 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,731,965 ש"ח

מספר מחסן: 805

שטח מחסן: 13.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

שטח דירה: 81.67 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,194,061 ש"ח

מספר מחסן: 811

שטח מחסן: 14.35 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 22

3 חדרים

שטח דירה: 81.66 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,192,277 ש"ח

מספר מחסן: 827

שטח מחסן: 14.02 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 15

5 חדרים

שטח דירה: 126.19 מ"ר

שטח מרפסת: 37.47 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,845,242 ש"ח

מספר מחסן: 817

שטח מחסן: 13.47 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

5 חדרים

שטח דירה: 126.19 מ"ר

שטח מרפסת: 37.47 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,843,532 ש"ח

מספר מחסן: 806

שטח מחסן: 13.13 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 11

6 חדרים

שטח דירה: 151.47 מ"ר

שטח מרפסת: 12.22 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,066,051 ש"ח

מספר מחסן: 819

שטח מחסן: 13.13 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 12

6 חדרים

שטח דירה: 151.47 מ"ר

שטח מרפסת: 12.22 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,059,667 ש"ח

מספר מחסן: 816

שטח מחסן: 11.86 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 13

4 חדרים

שטח דירה: 101.05 מ"ר

שטח מרפסת: 11.41 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,407,091 ש"ח

מספר מחסן: 802

שטח מחסן: 8.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 83.37 מ"ר

שטח מרפסת: 11.41 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,194,941 ש"ח

מספר מחסן: 801

שטח מחסן: 10.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
02

דירה מס' 7

6 חדרים

שטח דירה: 151.47 מ"ר

שטח מרפסת: 33.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,124,682 ש"ח

מספר מחסן: 815

שטח מחסן: 8.57 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

6 חדרים

שטח דירה: 151.47 מ"ר

שטח מרפסת: 33.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,127,547 ש"ח

מספר מחסן: 814

שטח מחסן: 9.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 100.46 מ"ר

שטח מרפסת: 11.41 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,401,838 ש"ח

מספר מחסן: 803

שטח מחסן: 9.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 100.46 מ"ר

שטח מרפסת: 11.41 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,425,667 ש"ח

מספר מחסן: 825

שטח מחסן: 13.88 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
01

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 136.10 מ"ר

שטח מרפסת: 43.58 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,916,113 ש"ח

מספר מחסן: 820

שטח מחסן: 13.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 4

5 חדרים

שטח דירה: 136.10 מ"ר

שטח מרפסת: 52.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,950,651 ש"ח

מספר מחסן: 818

שטח מחסן: 13.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 100.46 מ"ר

שטח גינה: 162.75 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,026,449 ש"ח

מספר מחסן: 812

שטח מחסנים: 19.88 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 100.46 מ"ר

שטח גינה: 160.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,019,788 ש"ח

מספר מחסן: 822

שטח מחסנים: 19.89 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 108.10 מ"ר

שטח גינה: 127.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,984,547 ש"ח

מספר מחסן: 824

שטח מחסנים: 19.07 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 108.80 מ"ר

שטח גינה: 54.60 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,719,322 ש"ח

מספר מחסן: 823

שטח מחסנים: 19.05 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.