לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
58
מלאי דירות
132
מספר יחידות דיור
12+13+14/09/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 403

הדמיית הסביבה

בניין 403

קומה
06

דירה מס' 14

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 12

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 9

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 108.41 מ"ר

שטח מרפסת: 11.83 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,385,776 ש"ח

מספר מחסן: 212

שטח מחסן: 9.17 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים

שטח דירה: 124.99 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,577,076 ש"ח

מספר מחסן: 213

שטח מחסן: 9.02 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
03

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 120.98 מ"ר

שטח מרפסת: 11.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,525,898 ש"ח

מספר מחסן: 208

שטח מחסן: 7.97 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 108.41 מ"ר

שטח מרפסת: 11.83 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,381,374 ש"ח

מספר מחסן: 207

שטח מחסן: 8.22 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 124.99 מ"ר

שטח מרפסת: 11.81 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,578,096 ש"ח

מספר מחסן: 205

שטח מחסן: 9.24 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
02

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 120.98 מ"ר

שטח מרפסת: 11.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,528,817 ש"ח

מספר מחסן: 211

שטח מחסן: 8.60 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 108.41 מ"ר

שטח מרפסת: 97.17 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,680,083 ש"ח

מספר מחסן: 214

שטח מחסן: 8.68 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

5 חדרים

שטח דירה: 124.99 מ"ר

שטח מרפסת: 72.75 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,788,858 ש"ח

מספר מחסן: 203

שטח מחסן: 9.02 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
01

דירה מס' 2

5 חדרים

שטח דירה: 121.80 מ"ר

שטח מרפסת: 11.85 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,536,231 ש"ח

מספר מחסן: 204

שטח מחסן: 8.15 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 121.80 מ"ר

שטח גינה: 310.61 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,424,190 ש"ח

מספר מחסן: 206

שטח מחסנים: 13.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.