לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
58
מלאי דירות
132
מספר יחידות דיור
12+13+14/09/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 404

הדמיית הסביבה

בניין 404

קומה
05

דירה מס' 16

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,066,448 ש"ח

מספר מחסן: 324

שטח מחסן: 10.48 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 15

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,599,990 ש"ח

מספר מחסן: 321

שטח מחסן: 8.95 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,058,756 ש"ח

מספר מחסן: 325

שטח מחסן: 8.82 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,598,275 ש"ח

מספר מחסן: 319

שטח מחסן: 8.58 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,602,840 ש"ח

מספר מחסן: 305

שטח מחסן: 7.10 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,056,300 ש"ח

מספר מחסן: 304

שטח מחסן: 8.29 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,596,607 ש"ח

מספר מחסן: 317

שטח מחסן: 8.22 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
01

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,436,723 ש"ח

מספר מחסן: 322

שטח מחסן: 7.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 34.72 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,134,365 ש"ח

מספר מחסן: 323

שטח מחסן: 7.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 112.56 מ"ר

שטח מרפסת: 31.42 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,508,093 ש"ח

מספר מחסן: 320

שטח מחסן: 10.50 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח גינה: 267.47 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,261,966 ש"ח

מספר מחסן: 301

שטח מחסנים: 15.95 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 105.90 מ"ר

שטח גינה: 204.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,026,529 ש"ח

מספר מחסן: 303

שטח מחסנים: 15.26 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 86.26 מ"ר

שטח גינה: 142.29 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,575,848 ש"ח

מספר מחסן: 318

שטח מחסנים: 12.72 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.