לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
58
מלאי דירות
132
מספר יחידות דיור
12+13+14/09/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 406

הדמיית הסביבה

בניין 406

קומה
06

דירה מס' 19

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 20

חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,605,550 ש"ח

מספר מחסן: 438

שטח מחסן: 10.15 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 13

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,068,764 ש"ח

מספר מחסן: 435

שטח מחסן: 10.98 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,602,770 ש"ח

מספר מחסן: 439

שטח מחסן: 9.55 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,067,699 ש"ח

מספר מחסן: 437

שטח מחסן: 10.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,600,778 ש"ח

מספר מחסן: 419

שטח מחסן: 9.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,055,929 ש"ח

מספר מחסן: 420

שטח מחסן: 8.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,598,692 ש"ח

מספר מחסן: 440

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,438,345 ש"ח

מספר מחסן: 422

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 34.72 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,134,365 ש"ח

מספר מחסן: 423

שטח מחסן: 7.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 112.56 מ"ר

שטח מרפסת: 31.42 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,495,350 ש"ח

מספר מחסן: 421

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח גינה: 244.15 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,204,879 ש"ח

מספר מחסן: 405

שטח מחסנים: 15.29 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 105.90 מ"ר

שטח גינה: 208.06 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,024,444 ש"ח

מספר מחסן: 415

שטח מחסנים: 13.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 86.26 מ"ר

שטח גינה: 111.83 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,475,182 ש"ח

מספר מחסן: 436

שטח מחסנים: 13.84 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.