לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
58
מלאי דירות
132
מספר יחידות דיור
12+13+14/09/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 408

הדמיית הסביבה

בניין 408

קומה
06

דירה מס' 19

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 20

חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,620,308 ש"ח

מספר מחסן: 505

שטח מחסן: 10.87 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,616,231 ש"ח

מספר מחסן: 516

שטח מחסן: 9.99 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,068,764 ש"ח

מספר מחסן: 535

שטח מחסן: 10.98 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 15

חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,619,752 ש"ח

מספר מחסן: 537

שטח מחסן: 10.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,057,551 ש"ח

מספר מחסן: 515

שטח מחסן: 8.56 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 12

חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,617,019 ש"ח

מספר מחסן: 538

שטח מחסן: 10.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,053,798 ש"ח

מספר מחסן: 522

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,596,561 ש"ח

מספר מחסן: 520

שטח מחסן: 8.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,438,345 ש"ח

מספר מחסן: 521

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 34.72 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,134,365 ש"ח

מספר מחסן: 523

שטח מחסן: 7.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 112.56 מ"ר

שטח מרפסת: 31.42 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,501,791 ש"ח

מספר מחסן: 536

שטח מחסן: 9.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח גינה: 234.07 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,172,212 ש"ח

מספר מחסן: 519

שטח מחסנים: 13.28 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 105.90 מ"ר

שטח גינה: 120.19 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,756,677 ש"ח

מספר מחסן: 539

שטח מחסנים: 14.22 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 86.26 מ"ר

שטח גינה: 111.83 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,468,556 ש"ח

מספר מחסן: 504

שטח מחסנים: 12.41 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.