לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
58
מלאי דירות
132
מספר יחידות דיור
12+13+14/09/21
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 409

הדמיית הסביבה

בניין 409

קומה
06

דירה מס' 19

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 20

חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,614,192 ש"ח

מספר מחסן: 530

שטח מחסן: 9.55 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 18

חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,617,019 ש"ח

מספר מחסן: 531

שטח מחסן: 10.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,069,367 ש"ח

מספר מחסן: 512

שטח מחסן: 11.11 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,605,851 ש"ח

מספר מחסן: 526

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,060,655 ש"ח

מספר מחסן: 513

שטח מחסן: 9.23 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 127.85 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,608,817 ש"ח

מספר מחסן: 506

שטח מחסן: 8.39 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 11.43 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,068,764 ש"ח

מספר מחסן: 534

שטח מחסן: 10.98 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 127.02 מ"ר

שטח מרפסת: 11.73 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,598,831 ש"ח

מספר מחסן: 528

שטח מחסן: 8.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח מרפסת: 12.25 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,437,974 ש"ח

מספר מחסן: 524

שטח מחסן: 7.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.44 מ"ר

שטח מרפסת: 34.72 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,141,177 ש"ח

מספר מחסן: 533

שטח מחסן: 9.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 112.56 מ"ר

שטח מרפסת: 31.42 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,495,350 ש"ח

מספר מחסן: 525

שטח מחסן: 7.75 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 113.39 מ"ר

שטח גינה: 179.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,040,315 ש"ח

מספר מחסן: 507

שטח מחסנים: 12.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 105.90 מ"ר

שטח גינה: 120.19 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,748,475 ש"ח

מספר מחסן: 514

שטח מחסנים: 12.45 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 86.26 מ"ר

שטח גינה: 111.81 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,482,480 ש"ח

מספר מחסן: 532

שטח מחסנים: 15.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.