לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
90
מספר יחידות דיור
טרם נקבע
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 461

הדמיית הסביבה

בניין 461

קומה
06

דירה מס' 18

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 19

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 17

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: 121.06 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,485,504 ש"ח

מספר מחסן: 237

שטח מחסן: 9.20 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

3 חדרים

שטח דירה: 79.31 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,022,309 ש"ח

מספר מחסן: 241

שטח מחסן: 10.42 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

6 חדרים

שטח דירה: 134.61 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,635,503 ש"ח

מספר מחסן: 243

שטח מחסן: 8.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 121.06 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,485,504 ש"ח

מספר מחסן: 235

שטח מחסן: 9.20 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 79.31 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 996,177 ש"ח

מספר מחסן: 231

שטח מחסן: 9.60 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

6 חדרים

שטח דירה: 134.61 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,634,111 ש"ח

מספר מחסן: 242

שטח מחסן: 8.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 79.31 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 994,291 ש"ח

מספר מחסן: 211

שטח מחסן: 9.18 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

6 חדרים

שטח דירה: 134.61 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,637,568 ש"ח

מספר מחסן: 209

שטח מחסן: 9.20 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 79.72 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,001,228 ש"ח

מספר מחסן: 216

שטח מחסן: 9.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

6 חדרים

שטח דירה: 134.61 מ"ר

שטח מרפסת: 11.99 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,637,568 ש"ח

מספר מחסן: 207

שטח מחסן: 9.20 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 105.15 מ"ר

שטח גינה: 141.47 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,770,022 ש"ח

מספר מחסן: 238

שטח מחסנים: 15.24 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 79.76 מ"ר

שטח גינה: 44.34 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,152,506 ש"ח

מספר מחסן: 240

שטח מחסנים: 14.03 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 120.01 מ"ר

שטח גינה: 153.07 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,967,446 ש"ח

מספר מחסן: 210

שטח מחסנים: 13.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרס 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.