לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
90
מספר יחידות דיור
טרם נקבע
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 465

הדמיית הסביבה

בניין 465

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,506,035 ש"ח

מספר מחסן: 109

שטח מחסן: 8.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,273,578 ש"ח

מספר מחסן: 117

שטח מחסן: 8.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,503,700 ש"ח

מספר מחסן: 139

שטח מחסן: 8.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,272,860 ש"ח

מספר מחסן: 145

שטח מחסן: 8.18 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,505,047 ש"ח

מספר מחסן: 111

שטח מחסן: 8.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,273,982 ש"ח

מספר מחסן: 141

שטח מחסן: 8.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 105.01 מ"ר

שטח מרפסת: 61.70 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,467,590 ש"ח

מספר מחסן: 128

שטח מחסן: 8.06 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שיווק חופשי
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 108.03 מ"ר

שטח גינה: 146.63 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,811,824 ש"ח

מספר מחסן: 105

שטח מחסנים: 13.48 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 16.32 מ"ר

שטח גינה: 102.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,639,656 ש"ח

מספר מחסן: 130

שטח מחסנים: 12.86 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרס 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.