לוגו דונה

בניין 471

הדמיית הסביבה

בניין 471

קומה
04

דירה מס' 17

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 15

4 חדרים

שטח דירה: 110.58 מ"ר

שטח מרפסת: 11.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,402,454 ש"ח

מספר מחסן: 610

שטח מחסן: 8.54 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

4 חדרים

שטח דירה: 110.58 מ"ר

שטח מרפסת: 11.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,403,054 ש"ח

מספר מחסן: 627

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 13

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 14

4 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 11

5 חדרים

שטח דירה: 127.72 מ"ר

שטח מרפסת: 42.93 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,706,728 ש"ח

מספר מחסן: 624

שטח מחסן: 8.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 127.72 מ"ר

שטח מרפסת: 42.93 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,706,543 ש"ח

מספר מחסן: 609

שטח מחסן: 8.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 137.19 מ"ר

שטח מרפסת: 63.32 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,803,588 ש"ח

מספר מחסן: 623

שטח מחסן: 8.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
-1

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 82.97 מ"ר

שטח מרפסת: 11.96 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,061,440 ש"ח

מספר מחסן: 613

שטח מחסן: 8.65 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

3 חדרים

שטח דירה: 82.97 מ"ר

שטח מרפסת: 11.96 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,066,285 ש"ח

מספר מחסן: 634

שטח מחסן: 9.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
-2

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.97 מ"ר

שטח מרפסת: 34.40 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,167,010 ש"ח

מספר מחסן: 631

שטח מחסן: 9.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 82.97 מ"ר

שטח מרפסת: 34.40 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,143,940 ש"ח

מספר מחסן: 632

שטח מחסן: 9.70 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
-3

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 108.10 מ"ר

שטח מרפסת: 30.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,437,521 ש"ח

מספר מחסן: 626

שטח מחסן: 8.09 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 107.52 מ"ר

שטח מרפסת: 30.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,433,922 ש"ח

מספר מחסן: 628

שטח מחסן: 8.76 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
-4

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 126.90 מ"ר

שטח גינה: 140.96 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,057,361 ש"ח

מספר מחסן: 612

שטח מחסנים: 12.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

5 חדרים

שטח דירה: 126.40 מ"ר

שטח גינה: 140.45 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,052,643 ש"ח

מספר מחסן: 614

שטח מחסנים: 13.53 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרץ 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.