לוגו דונה

בניין 475

הדמיית הסביבה

בניין 475

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,333,370 ש"ח

מספר מחסן: 311

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,547,658 ש"ח

מספר מחסן: 309

שטח מחסן: 8.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,333,370 ש"ח

מספר מחסן: 332

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,545,997 ש"ח

מספר מחסן: 308

שטח מחסן: 8.56 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,331,939 ש"ח

מספר מחסן: 333

שטח מחסן: 8.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,544,382 ש"ח

מספר מחסן: 329

שטח מחסן: 8.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,330,555 ש"ח

מספר מחסן: 328

שטח מחסן: 8.06 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 105.01 מ"ר

שטח מרפסת: 61.70 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,509,027 ש"ח

מספר מחסן: 330

שטח מחסן: 8.25 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 106.32 מ"ר

שטח מרפסת: 23.77 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,395,694 ש"ח

מספר מחסן: 315

שטח מחסן: 8.86 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 108.03 מ"ר

שטח גינה: 177.96 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,969,071 ש"ח

מספר מחסן: 319

שטח מחסנים: 13.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 106.32 מ"ר

שטח גינה: 98.09 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,675,721 ש"ח

מספר מחסן: 318

שטח מחסנים: 13.81 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרץ 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.