לוגו דונה

בניין 477

הדמיית הסביבה

בניין 477

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 83.36 מ"ר

שטח מרפסת: 12.74 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,094,985 ש"ח

מספר מחסן: 401

שטח מחסן: 9.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 121.74 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,530,471 ש"ח

מספר מחסן: 425

שטח מחסן: 8.37 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 9

3 חדרים

שטח דירה: 83.36 מ"ר

שטח מרפסת: 12.74 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,094,985 ש"ח

מספר מחסן: 421

שטח מחסן: 9.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 121.74 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,535,316 ש"ח

מספר מחסן: 422

שטח מחסן: 9.42 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 83.36 מ"ר

שטח מרפסת: 12.74 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,092,724 ש"ח

מספר מחסן: 403

שטח מחסן: 8.87 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 121.74 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,533,931 ש"ח

מספר מחסן: 426

שטח מחסן: 9.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 83.36 מ"ר

שטח מרפסת: 12.74 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,073,114 ש"ח

מספר מחסן: 427

שטח מחסן: 9.62 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 83.78 מ"ר

שטח מרפסת: 24.63 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,138,714 ש"ח

מספר מחסן: 423

שטח מחסן: 8.87 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 105.01 מ"ר

שטח מרפסת: 61.70 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,512,534 ש"ח

מספר מחסן: 404

שטח מחסן: 9.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 83.78 מ"ר

שטח גינה: 228.27 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,851,967 ש"ח

מספר מחסן: 424

שטח מחסנים: 12.79 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 104.66 מ"ר

שטח גינה: 160.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,866,939 ש"ח

מספר מחסן: 417

שטח מחסנים: 12.97 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרץ 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.