לוגו דונה

בניין 478

הדמיית הסביבה

בניין 478

קומה
06

דירה מס' 13

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,335,031 ש"ח

מספר מחסן: 406

שטח מחסן: 9.03 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,545,259 ש"ח

מספר מחסן: 428

שטח מחסן: 8.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,333,370 ש"ח

מספר מחסן: 408

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,547,520 ש"ח

מספר מחסן: 434

שטח מחסן: 8.89 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.68 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,333,370 ש"ח

מספר מחסן: 436

שטח מחסן: 8.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 11.97 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,546,828 ש"ח

מספר מחסן: 443

שטח מחסן: 8.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 104.62 מ"ר

שטח מרפסת: 11.86 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,331,939 ש"ח

מספר מחסן: 433

שטח מחסן: 8.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 105.01 מ"ר

שטח מרפסת: 61.70 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,509,857 ש"ח

מספר מחסן: 442

שטח מחסן: 8.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 106.32 מ"ר

שטח מרפסת: 23.77 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,393,941 ש"ח

מספר מחסן: 430

שטח מחסן: 8.48 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 108.03 מ"ר

שטח גינה: 185.72 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,993,064 ש"ח

מספר מחסן: 429

שטח מחסנים: 12.59 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 106.32 מ"ר

שטח גינה: 275.52 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,221,852 ש"ח

מספר מחסן: 425

שטח מחסנים: 12.98 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש מרץ 2020 2020 114.9 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.