לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
16
מלאי דירות
82
מספר יחידות דיור
בקרוב...
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 483

הדמיית הסביבה

בניין 483

קומה
05

דירה מס' 16

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 17

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,048,586 ש"ח

מספר מחסן: 510

שטח מחסן: 12.36 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,554,955 ש"ח

מספר מחסן: 534

שטח מחסן: 9.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,030,259 ש"ח

מספר מחסן: 501

שטח מחסן: 8.32 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,548,060 ש"ח

מספר מחסן: 503

שטח מחסן: 7.64 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,522,986 ש"ח

מספר מחסן: 507

שטח מחסן: 9.19 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,032,074 ש"ח

מספר מחסן: 518

שטח מחסן: 8.72 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,552,415 ש"ח

מספר מחסן: 519

שטח מחסן: 8.60 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,524,392 ש"ח

מספר מחסן: 508

שטח מחסן: 9.50 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 82.60 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,043,165 ש"ח

מספר מחסן: 506

שטח מחסן: 9.44 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 111.40 מ"ר

שטח מרפסת: 18.16 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,408,004 ש"ח

מספר מחסן: 520

שטח מחסן: 8.27 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,518,767 ש"ח

מספר מחסן: 521

שטח מחסן: 8.26 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 82.62 מ"ר

שטח גינה: 146.42 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,523,201 ש"ח

מספר מחסן: 509

שטח מחסנים: 14.42 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 88.37 מ"ר

שטח גינה: 271.90 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,909,371 ש"ח

מספר מחסן: 502

שטח מחסנים: 14.04 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

5 חדרים

שיווק חופשי

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.