לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
16
מלאי דירות
82
מספר יחידות דיור
בקרוב...
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 484

הדמיית הסביבה

בניין 484

קומה
05

דירה מס' 16

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 17

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,515,546 ש"ח

מספר מחסן: 523

שטח מחסן: 7.55 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 13

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,032,482 ש"ח

מספר מחסן: 528

שטח מחסן: 8.81 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,550,328 ש"ח

מספר מחסן: 525

שטח מחסן: 8.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,515,138 ש"ח

מספר מחסן: 526

שטח מחסן: 7.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,031,303 ש"ח

מספר מחסן: 530

שטח מחסן: 8.55 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,553,050 ש"ח

מספר מחסן: 514

שטח מחסן: 8.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,524,029 ש"ח

מספר מחסן: 515

שטח מחסן: 9.42 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 81.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,030,350 ש"ח

מספר מחסן: 527

שטח מחסן: 8.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 125.88 מ"ר

שטח מרפסת: 11.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,553,866 ש"ח

מספר מחסן: 513

שטח מחסן: 8.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,521,534 ש"ח

מספר מחסן: 522

שטח מחסן: 8.87 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 82.60 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,042,711 ש"ח

מספר מחסן: 517

שטח מחסן: 9.34 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 111.40 מ"ר

שטח מרפסת: 18.16 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,409,092 ש"ח

מספר מחסן: 529

שטח מחסן: 8.51 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.03 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,520,763 ש"ח

מספר מחסן: 8.70

שטח מחסן: 532 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 82.62 מ"ר

שטח גינה: 114.89 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,412,755 ש"ח

מספר מחסן: 516

שטח מחסנים: 13.72 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 88.37 מ"ר

שטח גינה: 68.32 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,323,788 ש"ח

מספר מחסן: 533

שטח מחסנים: 14.66 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 123.01 מ"ר

שטח גינה: 290.83 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,360,387 ש"ח

מספר מחסן: 531

שטח מחסנים: 12.40 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.