לוגו דונה

בניין 523

הדמיית הסביבה

בניין 523

קומה
04

דירה מס' 9

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 80.53 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,060,484 ש"ח

מספר מחסן: 309

שטח מחסן: 8.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 80.53 מ"ר

שטח מרפסת: 39.13 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,131,537 ש"ח

מספר מחסן: 308

שטח מחסן: 8.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 105.46 מ"ר

שטח מרפסת: 45.16 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,463,608 ש"ח

מספר מחסן: 301

שטח מחסן: 8.62 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 105.37 מ"ר

שטח גינה: 221.69 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,091,662 ש"ח

מספר מחסן: 303

שטח מחסנים: 12.53 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 106.37 מ"ר

שטח גינה: 336.0 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,370,620 ש"ח

מספר מחסן: 304

שטח מחסנים: 13.13 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש פברואר 2020 114.7 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.