לוגו דונה

בניין 527

הדמיית הסביבה

בניין 527

קומה
06

דירה מס' 17

6 חדרים

שטח דירה: 161.77 מ"ר

שטח מרפסת: 151.78 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,488,698 ש"ח

מספר מחסן: 711

שטח מחסן: 9.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
05

דירה מס' 15

4 חדרים

שטח דירה: 98.63 מ"ר

שטח מרפסת: 11.91 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,271,421 ש"ח

מספר מחסן: 713

שטח מחסן: 9.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 12

3 חדרים

שטח דירה: 82.80 מ"ר

שטח מרפסת: 11.91 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,066,398 ש"ח

מספר מחסן: 705

שטח מחסן: 9.41 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

שטח דירה: 108.68 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,383,388 ש"ח

מספר מחסן: 707

שטח מחסן: 8.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 9

3 חדרים

שטח דירה: 82.80 מ"ר

שטח מרפסת: 11.91 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,064,546 ש"ח

מספר מחסן: 717

שטח מחסן: 9.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 108.68 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,382,370 ש"ח

מספר מחסן: 709

שטח מחסן: 7.99 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 82.80 מ"ר

שטח מרפסת: 11.91 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,062,046 ש"ח

מספר מחסן: 714

שטח מחסן: 8.47 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 108.68 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,382,046 ש"ח

מספר מחסן: 708

שטח מחסן: 7.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 82.69 מ"ר

שטח מרפסת: 33.89 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,164,083 ש"ח

מספר מחסן: 706

שטח מחסן: 9.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 109.15 מ"ר

שטח מרפסת: 12.18 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,391,849 ש"ח

מספר מחסן: 712

שטח מחסן: 8.63 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 103.70 מ"ר

שטח מרפסת: 11.86 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,328,030 ש"ח

מספר מחסן: 710

שטח מחסן: 8.71 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 118.31 מ"ר

שטח גינה: 189.79 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,135,123 ש"ח

מספר מחסן: 701

שטח מחסנים: 13.07 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 109.15 מ"ר

שטח גינה: 122.23 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,794,753 ש"ח

מספר מחסן: 704

שטח מחסנים: 13.12 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש פברואר 2020 114.7 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.