לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
0
מלאי דירות
85
מספר יחידות דיור
בקרוב...
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 529

הדמיית הסביבה

בניין 529

קומה
06

דירה מס' 17

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

6 חדרים

שטח דירה: 187.85 מ"ר

שטח מרפסת: 182.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,898,049 ש"ח

מספר מחסן: 917

שטח מחסן: 9.18 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 13

3 חדרים

שטח דירה: 82.48 מ"ר

שטח מרפסת: 11.93 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,084,662 ש"ח

מספר מחסן: 913

שטח מחסן: 9.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 15

4 חדרים

שטח דירה: 108.75 מ"ר

שטח מרפסת: 11.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,383,365 ש"ח

מספר מחסן: 912

שטח מחסן: 7.97 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 82.48 מ"ר

שטח מרפסת: 11.93 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,062,255 ש"ח

מספר מחסן: 901

שטח מחסן: 9.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 12

4 חדרים

שטח דירה: 108.75 מ"ר

שטח מרפסת: 11.95 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,383,273 ש"ח

מספר מחסן: 903

שטח מחסן: 7.95 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 7

3 חדרים

שטח דירה: 82.48 מ"ר

שטח מרפסת: 11.93 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,065,218 ש"ח

מספר מחסן: 902

שטח מחסן: 9.94 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 108.75 מ"ר

שטח מרפסת: 11.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,382,763 ש"ח

מספר מחסן: 915

שטח מחסן: 7.90 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 82.45 מ"ר

שטח מרפסת: 27.28 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,113,956 ש"ח

מספר מחסן: 914

שטח מחסן: 9.03 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 110.33 מ"ר

שטח מרפסת: 11.83 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,401,421 ש"ח

מספר מחסן: 904

שטח מחסן: 8.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 109.22 מ"ר

שטח מרפסת: 20.93 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,420,171 ש"ח

מספר מחסן: 906

שטח מחסן: 8.01 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 104.86 מ"ר

שטח גינה: 66.45 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,546,976 ש"ח

מספר מחסן: 909

שטח מחסנים: 12.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 108.69 מ"ר

שטח גינה: 76.31 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,628,503 ש"ח

מספר מחסן: 907

שטח מחסנים: 12.80 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 85.22 מ"ר

שטח גינה: 85.22 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,390,645 ש"ח

מספר מחסן: 910

שטח מחסנים: 12.84 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש פברואר 2020 114.7 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.