לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
1
מלאי דירות
66
מספר יחידות דיור
בקרוב...
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 558

הדמיית הסביבה

בניין 558

קומה
04

דירה מס' 9

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 102.45 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,331,547 ש"ח

מספר מחסן: 803

שטח מחסן: 9.22 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 132.38 מ"ר

שטח מרפסת: 11.96 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,650,988 ש"ח

מספר מחסן: 807

שטח מחסן: 8.59 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 102.45 מ"ר

שטח מרפסת: 16.56 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,346,719 ש"ח

מספר מחסן: 806

שטח מחסן: 9.04 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 132.38 מ"ר

שטח מרפסת: 11.96 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,650,379 ש"ח

מספר מחסן: 809

שטח מחסן: 8.46 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

3 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 4

5 חדרים

שטח דירה: 125.14 מ"ר

שטח מרפסת: 24.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,634,083 ש"ח

מספר מחסן: 802

שטח מחסן: 8.10 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 81.26 מ"ר

שטח גינה: 126.15 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,480,403 ש"ח

מספר מחסן: 801

שטח מחסנים: 13.37 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 108.04 מ"ר

שטח גינה: 115.22 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,775,997 ש"ח

מספר מחסן: 808

שטח מחסנים: 12.74 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.