לוגו דונה

בניין 663

הדמיית הסביבה

בניין 663

קומה
03

דירה מס' 7

חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.90 מ"ר

שטח מרפסת: 54.63 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,158,554 ש"ח

שטח מחסן: 9.52 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 82.63 מ"ר

שטח מרפסת: 54.63 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,145,551 ש"ח

שטח מחסן: 12.19 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 4

5 חדרים

שטח דירה: 119.47 מ"ר

שטח מרפסת: 26.46 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,465,725 ש"ח

שטח מחסן: 10.21 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

דירת גן- 5 חדרים חדרים

שטח דירה: 121.81 מ"ר

שטח גינה: 248.48 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,202,655 ש"ח

שטח מחסנים: 15.27 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 2

דירת גן- 5 חדרים חדרים

שטח דירה: 121.39 מ"ר

שטח גינה: 145.05 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,896,068 ש"ח

שטח מחסנים: 15.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש דצמבר 2019 114.5 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.