לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
6
מלאי דירות
151
מספר יחידות דיור
בקרוב
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 742 מתחם 7 (290)

הדמיית הסביבה

בניין 742 מתחם 7 (290)

קומה
06

דירה מס' 17

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
05

דירה מס' 16

6 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 15

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 13

3 חדרים

שטח דירה: 82.10 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,057,864 ש"ח

מספר מחסן: 422

שטח מחסן: 9.05 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 15

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
03

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 81.24 מ"ר

שטח מרפסת: 26.74 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,112,518 ש"ח

מספר מחסן: 421

שטח מחסן: 11.94 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 12

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: 120.72 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,560,557 ש"ח

מספר מחסן: 431

שטח מחסן: 8.93 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שיווק חופשי

דירה מס' 9

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 81.58 מ"ר

שטח מרפסת: 14.34 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,065,162 ש"ח

מספר מחסן: 423

שטח מחסן: 10.17 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

5 חדרים

שטח דירה: 119.83 מ"ר

שטח מרפסת: 18.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,556,387 ש"ח

מספר מחסן: 419

שטח מחסן: 12.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 121.56 מ"ר

שטח מרפסת: 23.76 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,601,623 ש"ח

מספר מחסן: 429

שטח מחסן: 13.93 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 97.88 מ"ר

שטח גינה: 16.88 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,287,925 ש"ח

מספר מחסן: 433

שטח מחסנים: 10.59 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 104.71 מ"ר

שטח גינה: 205.43 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,024,074 ש"ח

מספר מחסן: 418

שטח מחסנים: 17.33 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 81.40 מ"ר

שטח גינה: 166.90 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,650,948 ש"ח

מספר מחסן: 420

שטח מחסנים: 17.62 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.