לוגו דונה

בחירת הגרלה

מס’ הגרלה

מס’ בניין

שימו לב, הגרלה 290+1746 כוללת מתחמים 10 ,9 , 7
6
מלאי דירות
151
מספר יחידות דיור
בקרוב
מועד בחירת הדירות הבא

בניין 756 מתחם 7 (290)

הדמיית הסביבה

בניין 756 מתחם 7 (290)

קומה
05

דירה מס' 13

6 חדרים

שטח דירה: 142.28 מ"ר

שטח מרפסת: 32.87 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,847,219 ש"ח

מספר מחסן: 712

שטח מחסן: 8.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 12

6 חדרים

שטח דירה: 160.00 מ"ר

שטח מרפסת: 160.76 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,496,938 ש"ח

מספר מחסן: 8.30

שטח מחסן: 724 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 10

6 חדרים

שטח דירה: 158.45 מ"ר

שטח מרפסת: 59.66 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,127,636 ש"ח

מספר מחסן: 713

שטח מחסן: 8.30 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

6 חדרים

שיווק חופשי
קומה
02

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 120.72 מ"ר

שטח מרפסת: 21.33 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,574,922 ש"ח

מספר מחסן: 719

שטח מחסן: 12.09 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שטח דירה: 104.71 מ"ר

שטח מרפסת: 41.04 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,456,984 ש"ח

מספר מחסן: 714

שטח מחסן: 11.88 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 4

3 חדרים

שטח דירה: 81.58 מ"ר

שטח מרפסת: 14.41 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,072,911 ש"ח

מספר מחסן: 722

שטח מחסן: 11.79 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

6 חדרים

שטח דירה: 136.91 מ"ר

שטח מרפסת: 12.00 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,715,403 ש"ח

מספר מחסן: 725

שטח מחסן: 8.93 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: 121.44 מ"ר

שטח מרפסת: 23.82 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,584,224 ש"ח

מספר מחסן: 717

שטח מחסן: 10.43 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

4 חדרים

שטח דירה: 97.89 מ"ר

שטח גינה: 126.91 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,687,473 ש"ח

מספר מחסן: 726

שטח מחסנים: 14.27 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

5 חדרים

שטח דירה: 121.80 מ"ר

שטח גינה: 147.22 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 2,033,410 ש"ח

מספר מחסן: 723

שטח מחסנים: 13.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

3 חדרים

שטח דירה: 81.29 מ"ר

שטח גינה: 151.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,588,209 ש"ח

מספר מחסן: 718

שטח מחסנים: 15.80 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

מחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 114.8 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.